Porównać
Wszystkie kategorie
Menu użytkownika

Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, zgodnie w postanowieniami art. 12 ustawy nr 108/2000 Dz.U., ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni roboczych, bez podania przyczyny. W związku z tym, że w przypadku anulowania umowy, traci ona swoją ważność, sprzedawca zwraca kupującemu (albo kupujący sprzedawcy) wszelkie poniesione przez drugą stronę koszty.
2. Kupujący ma prawo po otrzymaniu towaru rozpakować go i wypróbować w sposób, w jaki zwykle jest to czynione w sklepie stacjonarnym, w zakresie umożliwiającym stwierdzenie charakteru, cech i sprawności produktu. Postanowienia nie dotyczą jednak osób prawnych i osób prowadzących działalność gospodarczą
3. Jeżeli kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy w terminie, o którym mowa w art.1, powinien spełnić następujące warunki:

Skontaktować się ze sprzedawcą, poinformować go pisemnie o chęci odstąpienia od umowy, wysyłając e-mail albo list (patrz Dane kontaktowe), albo w innym sposób, nie wzbudzający wątpliwości, że doszło do odstąpienia od umowy. W korespondencji należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko, datę zakupu i numer rachunku, na który zwrócone zostaną pieniądze.

Jeżeli kupujący otrzymał towar i potwierdził jego przyjęcie, należy na własny koszt wysłać towar na nasz adres podany w zakładce „Dane kontaktowe”. Należy zachować dbałość o dobry stan towaru. Produkty proszę przesyłać:

- o ile to możliwe, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu,

- nieużywany, 

- nieuszkodzony,

- razem z dowodem zakupu,

- z zachowaniem dbałości o dobry stan towaru.

Jeżeli zostały spełnione wszystkie powyższe warunki zwrotu, pieniądze za towar zwrócimy przelewem na konto w terminie do 15 dni, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy. Towar prosimy wysyłać jako przesyłkę ubezpieczoną i poleconą, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w drodze do nas. Przesyłki za pobraniem nie akceptujemy.

Jeśli kupujący odstąpi od umowy i sprzedającemu dostarcza towar, który jest używany, uszkodzony lub niekompletny, zwraca sprzedający kupującemu już zapłaconą cenę towaru, podaną w wiążącym przyjęciu zlecenia lub jej część obniżoną zgodnie z ust. § 457 Kodeksu Cywilnego o wartość jego zużycia, stanowiącą 10% całkowitej ceny towaru za każdy dzień użytkowania towaru i o cenę napraw oraz doprowadzania towaru do stanu oryginalnego w ustawowym terminie do 15 dni. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków niestety nie możemy przyjąć anulowania zamówienia i towar zostanie zwrócony na koszt kupującego.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Logowanie do newslettera przebiegło pomyślnie.
Coś jest nie tak, skontaktuj się z nami
Pokaż koszyk

Proszę czekać...
Nie można zrealizować zamówienia, spróbuj ponownie później