Porównać
Wszystkie kategorie
Menu użytkownika
Wszystkie kategorie

Ochrona danych osobowych kupującego

Ochrona danych osobowych kupującego
Ochrona danych osobowych kupującego
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest rejestracja danych osobowych. Strony zgadzają się, że kupujący, w przypadku gdy chodzi o osobę fizyczną, ma obowiązek podać sprzedawcy swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym kod pocztowy, nr telefonu i adres e-mail. Strony zgadzają się, że kupujący, jeżeli jest osobą prawną, jest zobowiązany do podania sprzedawcy nazwy firmy, adresu siedziby z kodem pocztowym, numeru REGON, numeru telefonu i adresu e-mail.
2. Udostępnianie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest dobrowolne, ale w przypadku nieudostępnienia tych danych nie będziemy mogli spełnić Państwa wymagań i umożliwić Państwu zakupów w naszym sklepie internetowym.
3. S.V.I.S. Trade Sp. z o.o.. szanując prywatność kupujących, zobowiązuje się do przechowywania tylko danych osobowych przekazanych przez Państwa dobrowolnie, niezbędnych do zapewnienia najlepszej jakości obsługi (informacji, umożliwiające lub ułatwiające identyfikację każdej osoby, na przykład nazwisko, adres, e-mail, a także te informacji na temat osoby, potwierdzających uprawnienia do zakupu w naszej firmie produktów podlegających szczególnym warunkom sprzedaży).
4. W wyjątkowych przypadkach, nasza firma może poprosić o podanie informacji osobowych wybiegających poza standardowy zakres (na przykład, jeśli będzie to wymagane przez ustawę), ale wyłącznie w celu świadczenia wysokiej jakości usług oraz pod warunkiem, że wcześniej zostaną Państwo powiadomieni o tym fakcie. Udzielenie dodatkowych informacji zależy wyłącznie od Państwa.
5. Dane osobowe, będące częścią zamówienia i podane podczas rejestracji kupującego, są przez nas traktowane jako poufne i są chronione przed nadużyciem. O ile umożliwienie zakupów wymaga kolejnych dokumentów (np. kopii dowodu osobistego), wszystkie dodatkowe dokumenty są traktowane i przetwarzane zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. Dane te przechowywane są w zabezpieczonej bazie danych na naszym serwerze, dlatego nie trzeba podawać ich ponownie przy każdej następnej wizycie. Dane te są również niezbędne dla naszego systemu księgowo-rozliczeniowego. Państwa dane i inne ustawienia można edytować w dowolnym momencie za pośrednictwem e-maila lub bezpośrednio w trybie on-line, po zalogowaniu się do systemu. W przypadku, kiedy chcą Państwo usunąć konto, prosimy o kontakt mailowy. Konto zostanie dezaktywowane.
6. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.svistrade.com, kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzany danych osobowych przez czas nieokreślony w myśl ustawy nr 428/2002 Dz.U. o ochronie danych osobowych w systemach komputerowych. Kupujący może tę w dowolnym momencie odwołać wyrażenie zgody formą pisemną (e-mail, faks, list). Nasza firma gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celach handlowych, usługowych i dla weryfikacji wieku kupującego.
7.S.V.I.S. Trade Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celu kontaktu z kupującym, realizacji zamówienia i nieustannego udoskonalania świadczonych usług.
8. S.V.I.S. Trade Sp. z o.o. zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego osobom trzecim, jeżeli nie będzie uzgodnione inaczej przez zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
9. S.V.I.S. Trade Sp. z o.o..może sporadycznie wykorzystywać dane osobowe w całości lub części, wyłącznie do celu analizy statystycznej i tworzenia raportów, pod warunkiem, że nie będzie można z nich uzyskać żadnych danych służących do identyfikacji konkretnej osoby.
10.  S.V.I.S. Trade Sp. z o.o. ma obowiązek ujawnić Państwa dane osobowe tylko organizacjom, z którymi musi współpracować podczas realizacji zamówienia. Są to banki (których klienci mogą u przekazywać płatność za pośrednictwem usługi internet banking) i firmy, które zapewniają dostawę towaru do Państwa na podstawie zamówienia. Firmy te są odpowiedzialne za ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej.
11. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe. S.V.I.S. Trade Sp. z o.o. będzie wykorzystywać, przetwarzać, przechowywać i usuwać dane osobowe zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi spółki, w szczególności zgodnie z ustawą nr 428/2002 Dz.U. o ochronie danych osobowych.
12. Zgodnie z art. 20, ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, kupujący ma prawo (a) złożyć pisemne odwołanie zgody na przetwarzanie, ew. wykorzystywaniu danych osobowych, również w kontakcie telefonicznym, pocztowym, elektronicznym i przez faks.
13. S.V.I.S. Trade Sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem tylko w przypadku podania numeru telefonu, faksu albo adresu e-mail. Jeżeli nie będą Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o naszych produktach, prosimy o kontakt z naszym sklepie w wybrany sposób.
14.  Jeśli udostępnią nam Państwo swoje dane osobowe, mogą Państwo zmienić je albo usunąć w dowolnym momencie, kontaktując się z nami telefonicznie, faksem albo przez e-mail.
15. S.V.I.S. Trade Sp. z o.o.przechowuje dane osobowe w bezpieczny sposób, są one chronione przed dostępem osób trzecich, a w szczególności przed ich ujawnieniem i nadużyciem w sposób określony w regulaminach naszej firmy.
16. Jeśli chcą Państwo zaktualizować swoje dane lub uzyskać więcej informacji na temat kompleksowej ochrony danych osobowych w naszej firmie, należy skontaktować się z nami w wybrany sposób.
17. S.V.I.S. Trade Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zamieszczonych na tej stronie, związanych z ochroną danych osobowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Logowanie do newslettera przebiegło pomyślnie.
Coś jest nie tak, skontaktuj się z nami
Pokaż koszyk

Proszę czekać...
Nie można zrealizować zamówienia, spróbuj ponownie później