Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Uživatelské menu

  Formulář pro odstoupení

  Formulář pro odstoupení

  Příloha č. 1 VOP

  Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  a) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

  1. Právo odstoupit od smlouvy

  1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

  1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

  1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost S.V.I.S. Trade a.s., IČ: 64611507, sídlem Liptál 291, PSČ 756 31, email obchod1@svistrade.cz nebo obchod3@svistrade.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

  1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

  2. Důsledky odstoupení od smlouvy

  2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

  Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

  2.2 „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese S.V.I.S. Trade a.s., IČ: 64611507, sídlem Liptál 291, PSČ 756 31. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

  Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“.

  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“
  b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  - Adresát: S.V.I.S. Trade a.s., IČ: 64611507, sídlem Liptál 291, PSČ 756 31,

  email obchod1@svistrade.cz nebo obchod3@svistrade.cz

  - Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)  - Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů


  - Adresa spotřebitele/spotřebitelů  - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)  - Datum

  (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte  Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Zobrazit košík

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později